Archive Item:

Kapitalisme & Patriarki Berpisah Tiada

Description

A digital photograph of a placard with text “KAPITALISME & PATRIARKI BERPISAH TIADA”.

Photographer

Jun Ng

Date

2020

Item Type

Photograph

Accession No.

2020.05.071

Source

Jun Ng

Language

Malay

Part of Collection

Top