Archive Item:

Jaminkan Hak Asasi Wanita Dan Kanak-Kanak

Description

A placard with handwritten text “JAMINKAN HAK ASASI WANITA DAN KANAK-KANAK”.

Photographer

Jun Ng

Date

2020

Item Type

Photograph

Accession No.

2020.05.002

Source

Jun Ng

Language

Malay

Part of Collection

Top